3.06. KRISTUS VISSVĒTĀS MIESAS UN ASIŅU SVĒTKI
sv. Mise plkst. 11:00 un 18:00


4.06.  Pirmā mēneša piektdiena
plkst. 8:00 - Vissvētāka Sakramenta adorācija, Vissv. Jēzus Sirds godināšana
plkst. 9:00 – sv. Mise

6.06. X parastā lturģiska laika svētdiena- ADORĀCIJAS SVĒTDIENA
sv. Mise plkst.  9:00 un 11:00,  pēc otrās sv. Mises Euharistiskā procesija (bērnu un lauku zāļu svētīšana)

11.06. Vissv. Jēzus Sirds svētki  plkst. 18:00 – sv. Mise

20.06. Parastā liturģiskā laikposma XII svētdiena. Svētā Aloīza atlaidas.
sv. Mise plkst.  9:00 un 11:00   

24.06. Sv. Jāņa Kristītāja dzimšanas svētki
sv. Mise plkst. 18:00

29.06. Sv. Apustuļa Pētera un Pāvila svētki
sv. Mise plkst.  9:00 un 11:00


Jūnija svētdienās sv. Mise plkst.  9:00 un 11:00
Darba dienu svētā Mise  no pirmdienas līdz piektdienai plkst. 18:00, sestdienās plkst. 8:00. Jūnijā katru dienu  Vissv. Jēzus Sirds pagodināšana
 .