5. JŪNIJĀ DEKŠĀRU kapos plkst.14:00


12. JŪNIJĀ ELEONORAS - IKAUNIEKU kapos plkst.14:00


19. JŪNIJĀ L. STRODU kapos plkst.14:00


3. JŪLIJĀ PAUNIŅU kapos plkst.14:00

10. JŪLIJĀ ŠĶĒĻU kapos plkst. 14:00

KLUŠU kapos plkst.15:30


17. JŪLIJĀ SIĻUKALNA kapos plkst.14:00


31. JŪLIJĀ SILA kapos plkst. 14:00


7. AUGUSTĀ ĻODĀNU kapos plkst.14:00

ASNĪNES kapos plkst.15:30


21. AUGUSTĀ Varakļānu kapos

sv. Mise  baznīcā plkst. 13:00;

aizlūgums par aizgājējiem kapos plkst.15:00

 .