1.08. XVIII parastā liturģiskā laika svētdiena- ADORĀCIJAS SVĒTDIENA
Sv. Mise plkst.  9:00 un 11:00

5.08. no plkst. 17:00 svētā stunda, Sv. Mise plkst.18:00

6.08. KUNGA PĀRVEIDOŠANĀS svētki  (pirmā mēneša piektdiena)
       plkst. 8:00 Vissvētākā Sakramenta adorācija, Vissv. Jēzus Sirds godināšana
plkst. 9:00 Sv. Mise

Visvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki.  Draudzes lielākie svētki.
12.08. Atlaidu sākums,  Sv. Mise plkst. 18:00, vesperes
13.08. sv. Mise plkst. 9:00 un 11:00,
vesperes plkst. 18:30, sv. Mise  plkst. 19:00,
krusta ceļš plkst. 20:00
14.08.  sv. Mise plkst. 9:00 un 11:00 (piedalīsies Rīgas svētā Jēkaba  katedrāles kamerkoris ’’versija”)
15.08. sv. Mise plkst. 9:00 un 11:00, Euharistiskā procesija,
lauku zāļu un augļu svētīšana

20.08. kapu pieminekļu svētīšana Varakļānu kapos
           plkst. 15:00-16:00

 
21.08. Kapusvētki Varakļānu kapos
13.00 Sv. Mise Varakļānu baznīca
15.00 aizlūgums par  dvēselēm šķīstītavā  kapos

Augusta svētdienās sv. Mise plkst.  9:00 un 11:00

Darba dienu svētā Mise  no pirmdienas līdz piektdienai (izņemot pirmo mēneša piektdienu un 40.stundu atlaidu dienas) plkst. 18:00, sestdienās plkst. 8:00


 .