DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA SEPTEMBRĪ

5.09. Parastā liturģiskā gada laika XXIII svētdienaADORĀCIJAS SVĒTDIENA;

Sv. Mise plkst.  9:00 un 11:00

8.09. Vissv.Jaunavas Marijas dzimšanas svētki

sv. Mise plkst. 9:00 un18:00;

*sējai paredzēto labības graudu un sēklu svētīšana;

*šajā dienā ziemnieki var pieteikt iesēto ziemāju svētīšanu.

26.09. sv. Mise plkst.  9:00 un 11:00, parastā liturģiskā gada laika XXVI svētdiena, Ražas svētki.

Septembra svētdienās sv. Mise plkst.  9:00 un 11:00

Darba dienu svētā Mise  no pirmdienas līdz piektdienai plkst. 18:00, sestdienās plkst. 8:00