DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA VARAKĻĀNU BAZNĪCĀ JŪLIJĀ

 Svētdienās Sv. Mise plkst. 9:00 un 11:00

 Darba dienu Svētā Mise no pirmdienas līdz piektdienai plkst. 18:00, sestdienās plkst. 8:00. 

 1.07. Svētā stunda no plkst. 17:00, sv. Mise plkst.18:00 

 2.07. Pirmā mēneša piektdiena no plkst. 8:00 Vissvētākā Sakramenta adorācija, Vissv. Jēzus Sirds godināšana plkst. 9:00 Sv. Mise

 25.07.Parastā liturģiskā laikaposma XVII svētdiena. Rīgas Metropolijas dievnamu iesvētīšanas gadadiena. Sv. Mise plkst. 9:00 un 11:00 

 .