Svētā Mise marta un aprīļa svētdienās

plkst. 9:00 un 11:00,

darba dienu sv.Mise no pirmdienas līdz piektdienai

plkst. 8.00 un 18:00, sestdienās plkst. 8:00, Lielā Gavēņa laikā krustaceļš trešdienās un piektdienās plkst.17:00

(skat. zemāk izņēmumus)


19.03. Sv.Jāzepa – Vissv. Jaunavas Marijas līgavaiņa svētki,

sv. Mise plkst. 9:00 un 11:00

_________________________________________________________________________

Kunga pasludināšanas svētki, atlaidas, Lielā Gavēņa rekolekcijas

25.03. sv. Mise plkst. 9:00 un 11:00, pēc pirmās sv.Mises Vissv. Sakramenta adorācija, pēc otrās sv.Mises – litānija vissv. Jaunavas Marijas godam, (šodien atļauts lietot gaļas ēdienus)

26.03. sv. Mise plkst. 9:00 un 11:00


27.03. sv. Mise plkst. 9:00 un 11:00,

dievkalpojumi pēc vasaras laika

_____________________________________________________________________________

31.03 – plkst.17:00 - Vissvētāka Sakramenta adorācija, svētā stunda

plkst. 18:00 sv. Mise


1.04 – pirmā mēneša piektdiena

plkst. 8:00 - Jēzus krusta ceļa apcere,

sv. Mise plkst. 9:00, Vissv. Jēzus Sirds godināšana


3.04. ADORĀCIJAS SVĒTDIENA

Kunga Dieva pielūgsme Vissvētākā Altāra Sakramenta priekšā no plkst. 8:30,

sv. Mise plkst. 9:00 un 11:00, Vissv. Jēzus Sirds godināšana


10.04. Kunga Ciešanu jeb Palmu svētdiena.

sv. Mise plkst. 9:00 un 11:00Lieldienas


14.04.KUNGA PĒDĒJO VAKARIŅU PIEMIŅAS DIENA

plkst. 18:00 sv. Mise

15.04. KUNGA CIEŠANU UN NĀVES PIEMIŅAS DIENA

plkst. 9:00 Lielās Piektdienas dievkalpojums,

(jāievēro stingrais gavēnis)

16.04. Lieldienu ēdienu svētīšana plkst. 9:00, 12:00, 15:00,

(ūdeni svētīšanai jāņem no mājām)


KUNGA AUGŠĀMCELŠANAS SVĒTKU VIGILIJA

plkst. 18:00 – Lielās Sestdienas dievkalpojums, sv. Mise

*lieldienu ēdienu svētīšana,

*atturība no gaļas ēdieniem nav saistoša


17. 04. –KUNGA AUGŠĀMCELŠANAS SVĒTKI

plkst. 11:00 svētā Mise, procesija, lieldienu ēdienu svētīšana


24.04. – OTRĀS LIELDIENAS, KUNGA ŽĒLSIRDĪBAS SVĒTDIENA, SVĒTĀ MOCEKĻA VIKTORA GODAM VELTĪTAS ATLAIDAS,

sv. Mise plkst. 9:00 un 11:00, procesija, transpotlīdzekļu svētīšana