4. JŪNIJĀ DEKŠĀRU kapos plkst.14:00

11. JŪNIJĀ ELEONORAS - IKAUNIEKU kapos plkst.14:00

18. JŪNIJĀ PAUNIŅU kapos plkst.14:00


2. JŪLIJĀ L. STRODU kapos plkst.14:00

16. JŪLIJĀ SIĻUKALNA kapos plkst.14:00

23. JŪLIJĀ ASNĪNES kapos plkst.13:00

ĻODĀNU kapos plkst.14:30

30. JŪLIJĀ SILA kapos plkst. 14:00


13. AUGUSTĀ ŠĶĒĻU kapos plkst. 14:00

KLUŠU kapos plkst.15:30

20. AUGUSTĀ Varakļānu kapos

sv. Mise katoļu baznīcā plkst. 13:00;

aizlūgums par aizgājējiem kapos plkst.15:00