3. JŪNIJĀ DEKŠĀRU kapos plkst.14:00

10. JŪNIJĀ ELEONORAS - IKAUNIEKU kapos plkst.14:00

17. JŪNIJĀ PAUNIŅU kapos plkst.14:00

15. JŪLIJĀ L. STRODU kapos plkst.14:00

22. JŪLIJĀ SĪĻUKALNA kapos plkst.14:00

29. JŪLIJĀ ĻODĀNU kapos plkst.13:00

ASNĪNES kapos plkst.14:30

5. AUGUSTĀ SILA kapos plkst. 14:00

12. AUGUSTĀ ŠĶĒĻU kapos plkst. 14:00

KLUŠU kapos plkst.15:30


Varakļānu kapos

18. AUGUSTĀ kapu pieminekļu svētīšana

no plkst.15:00 līdz 16:00

19. AUGUSTĀ  kapusvētki
sv. Mise katoļu baznīcā plkst. 13:00;

aizlūgums par aizgājējiem kapos plkst.15:00