17. JŪLIJĀ SIĻUKALNA kapos plkst.14:00


31. JŪLIJĀ SILA kapos plkst. 14:00


7. AUGUSTĀ ĻODĀNU kapos plkst.14:00

ASNĪNES kapos plkst.15:30


20.08. kapu pieminekļu svētīšana Varakļānu kapos
           no plkst. 15:00 - 16:00

21. 08. Kapusvētki Varakļānu kapos

sv. Mise  baznīcā plkst. 13:00;

aizlūgums par aizgājējiem kapos plkst.15:00

 .