Projekts “Varakļānu Romas katoļu baznīcas teritorijas labiekārtošana”


        Varakļānu katoļu baznīca ir aizsākusi projekta Nr. 19-05-AL23-A019.2202-000017 realizēšanu ar mērķi, lai saglabātu Valsts nozīmes pieminekli un radītu pievilcīgāku baznīcas vidi apmekletājiem. Projekta ietvaros tiks veikts kreisās puses kāpņu remonts, ka arī atjaunots mūra žogs. Projekta kopējas izmaksas 20815,74 EUR. Attiecināmas izmaksas 14000 EUR, kas ietver Varakļānu novada pašvaldības līdzfinansējumu 10% apmerā. Pārējo summu finansē draudze. Lai varētu veiksmīgi realizēt visus projektā paredzētos darbus rudens sezonā ir nepieciešams lūgšanu atbalsts, labvēlīgi laika apstākļi, ka arī ziedojumi, kurus varat pārskaitīt uz draudzes bankas kontu: nr. LV72HABA0551038164535. Pateicība draudzes ticīgiem un visiem labas gribas cilvēkiem, kas līdz šim ir bijuši atsaucīgi un atbalstījuši Varakļānu baznīcu garīgi vai materiāli.