VARAKĻĀNU ROMAS KATOĻU DRAUDZE, : reģ. nr.90000471580,

 

norēķinu konta nr. LV26UNLA0055003538579

Pateicība ikvienam, kas Varakļānu draudzes baznīcu atbalsta ar ziedojumiem.