Ziedojumu konts:Varakļānu Romas katoļu draudze, reģ. nr.90000471580, konta nr. LV72HABA0551038164535