Svētdienas skolas uzdevums  un pienākums ir palīdzēt jaunajai paaudzei sagatavoties Grēksūdzes sakramenta  un I Komūnijas sakramenta pieņemšanai.
 Nodarbības vada māsa Terēze. Aicinām droši pieteikt bērnus mācībām.