Svētdienas skolas uzdevums  un pienākums ir palīdzēt jaunajai paaudzei sagatavoties Grēksūdzes sakramenta  un sv. Komūnijas sakramenta pieņemšanai.
 Nodarbības vada māsa Terēze. Aicinām savlaicīgi pieteikt bērnus mācībām. Šogad katehēze aizsāksies 15. janvārī plkst.12:00