Svētdienas skolas uzdevums  un pienākums ir palīdzēt jaunajai paaudzei sagatavoties Grēksūdzes sakramenta  un I Komūnijas sakramenta pieņemšanai.
Nodarbības sākas aptuveni ar jauno mācību gadu un notiek svētdienās pēc otrās Svētās Mises. Nodarbības vada māsa Terēze. Aicinām droši pieteikt bērnus mācībām.