No 1842. gada līdz šim mirklim Varakļānu draudzē ir darbojušies šādi dekāni:

Donāts Sermolēvičs (1842-1858), Daniels Rimkevičs (1859-1864), Apolinārijs Butkevičs (1864-1865), Vincents Milvids (1865-1867), Francisks Sandra (1867-1882), Jāzeps Visockis (1883-1884), Gregors Sidimts (1884), Domeniks Putrevičs (1884-1896), Rafaels Mažeiko (1896-1898), Julijans Gedillo (1898-1908), Vincents Tomašūnas (1908-1920), Staņislavs Vaikuļs (1920-1933), Kazimirs Kaļinka (1933-1943), Miķelis Dukaļskis (1943-1944), Jānis Gabrāns (1944-1947), Miķelis Dukaļskis (1948-1951), Aloizijs Vizulis (1951-1953), Boļeslavs Grišāns (1953-1957), Broņislavs Kudiks (1957-1966), Jānis Silevičs (1966-1971), Leons Garška (1971-1973), Jāzeps Gavračs (1973-1980), Antons Boldāns (no 1980-2016, Česlavs Mikšto(2017-šim brīdim).