Dievkalpojumu kārtība:
Mēneša pirmajā ceturtdienā vakarā – svētā stunda 17.00; 18.00-svētā Mise.

Mēneša pirmajā piektdienā  8:00 – Vissv. Sakr. izstādīšana un sv. Mise 9.00 – Vissv. Jēzus Sirds litānija;

Mēneša pirmajā svētdienā  Vissv. Sakr. uzstādīšana  8:30,  sv. Mise 9:00,    Vissv. Jēzus Sirds litānija, Vissv.Sakr. adorācija, sv. Mise11:00,

 Uzupurēšanās akts, "Pretī Visuaugstākam" himna

Darbdienās: pirmdiena-piektdiena 18.00

sestdienās 8:00

Katru svētdienu  – sv. Mise 9:00 un11:00

Draudzes īpašās svinamās dienas:
VJM Pasludināšanas diena (25 III)-3 dienu rekolekcijas;
Sv. Viktora diena-Baltajā svētdienā;
Sv. Aloizija svētki, – svinami svētdienā pēc 21. jūnija;
VJM debesīs uzņemšanas svētki-draudzes galvenie svētki, svinami saistībā ar 15 VIII-(Vissv. Sakramenta godināšanas 3 dienas);
Rožukroņa svētki-pirmajā oktobra svētdienā;
VJM bezvainīgās ieņemšanas svētki (8 XII).