Dievkalpojumu kārtība:
Mēneša pirmajā ceturtdienā vakarā – svētā stunda 17.00; 18.00-svētā Mise.

Mēneša pirmajā piektdienā  8:00 – Vissv. Sakr. izstādīšana un sv. Mise 9.00 – Vissv. Jēzus Sirds litānija; Svētība; sv. Krusta relikviju pagodināšana.;

Mēneša pirmajā svētdienā  Vissv. Sakr. uzstādīšana  8:30,  sv. Mise 9:00,    Vissv. Jēzus Sirds litānija, Vissv.Sakr. adorācija, sv. Mise11:00,

 Uzupurēšanās akts, "Pretī Visuaugstākam" himna

Darbdienās no novembris-aprīlis 8.00

maijs-oktobris 18.00

Katru svētdienu  – sv. Mise 9:00;

sv. Mise 11:00; Svētais Dievs;

Draudzes īpašās svinamās dienas:
VJM Pasludināšanas diena (25 III)-3 dienu rekolekcijas;
Sv. Viktora diena-Baltajā svētdienā;
Sv. Aloizija svētki, – svinami svētdienā pēc 21. jūnija;
VJM debesīs uzņemšanas svētki-draudzes galvenie svētki, svinami saistībā ar 15 VIII-(Vissv. Sakramenta godināšanas 3 dienas);
Rožukroņa svētki-pirmajā oktobra svētdienā;
VJM bezvainīgās ieņemšanas svētki (8 XII).