DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA MARTĀ UN APRĪLĪ


20.03. Sv.Jāzepa – Vissv. Jaunavas Marijas līgavaiņa svētki,

sv. Mise plkst. 9:00 un 18:00


Lielā Gavēņa rekolekcijas

24.03.plkst. 8:00 Krusta ceļš, sv. Mise plkst. 9:00

25.03.Kunga pasludināšanas svētki

plkst. 10:00 Vissv. Sakramenta adorācija

plkst. 11:00 sv. Mise

26.03. sv. Mise plkst. 9:00 un 11:00


2.04. Kunga Ciešanu jeb Palmu svētdiena.

sv. Mise plkst. 9:00 un 11:00


Lieldienas

6.04. KUNGA PĒDĒJO VAKARIŅU PIEMIŅAS DIENA

sv. Mise plkst. 18:00


7.04. KUNGA CIEŠANU UN NĀVES PIEMIŅAS DIENA

Lielās Piektdienas dievkalpojums plkst. 9:00,

(jāievēro stingrais gavēnis)


8.04. Lieldienu ēdienu svētīšana plkst. 9:00, 12:00, 15:00,

(uguns un ūdens svētīšana vakara dievkalpojuma laikā)

KUNGA AUGŠĀMCELŠANAS SVĒTKU VIGILIJA,

Lielās Sestdienas dievkalpojums, sv. Mise plkst. 18:00

*lieldienu ēdienu svētīšana,

*atturība no gaļas ēdieniem nav saistoša


9.04. KUNGA AUGŠĀMCELŠANAS SVĒTKI

plkst. 11:00 svētā Mise, procesija, lieldienu ēdienu svētīšana


16.04. OTRĀ LIELDIENU SVĒTDIENA, KUNGA ŽĒLSIRDĪBAS SVĒTDIENA, SVĒTĀ MOCEKĻA VIKTORA GODAM VELTĪTAS ATLAIDAS,

sv. Mise plkst. 9:00 un 11:00, procesija, transportlīdzekļu svētīšana


Svētdienās svētā Mise plkst. 9.00 un 11.00,

darba dienās no pirmdienas līdz piektdienai plkst.18:00, sestdienās plkst.8:00