MAIJS


2.05. plkst. 17:00 svētā stunda, sv. Mise plkst.18:00


3.05. Pirmā mēneša piektdiena

plkst. 8:00 Vissvētāka Sakramenta adorācija, Vissv. Jēzus Sirds godināšana

plkst. 9:00 sv. Mise,


5.05. Lieldienu VI svētdiena,

ADORĀCIJAS SVĒTDIENA

plkst. 8:30 Vissvētāka Altāra Sakramenta adorācija

plkst. 9:00 sv. Mise,

plkst. 11:00 sv. Mise


9.05. Kunga Debeskāpšanas svētki

sv. Mise plkst. 9:00 un 18:00


15.05. Latvijas galvenās aizbildnes - Dievmātes svētki

sv. Mise plkst. 18:0019.05. Svētā Gara nosūtīšanas svētki

sv. Mise plkst. 9:00 un 11:00


23.05. Mūsu Kunga Jēzus Kristus augstā un mūžīgā priestera svētki

sv. Mise plkst.18:00


25.05. sv. Mise plkst. 17:00

*par Varakļānu novadu un tā iedzīvotājiem


26.05.VISSVĒTĀS TRĪSVIENĪBAS SVĒTKI

sv. Mise plkst. 9:00 un 11:00


28.05. Dekāna 35. priesterības un 60. dzimšanas jubilejas svinības,

sv. Mise plkst.18:00


30.05. KRISTUS VISSVĒTĀS MIESAS UN ASIŅU SVĒTKI

sv. Mise plkst. 9:00 un 18:00

*Euharistiskā procesija, bērnu un lauku zāļu svētīšana pēc vakara sv.Mises

Svētdienās svētā Mise plkst. 9:00 un 11:00

Darbadienu sv. Mise un maija mēneša dievkalpojumi

no pirmdienās līdz piektdienai, izņemot pirmo mēneša piektdienu, pl. 18:00,

sestdienās pl.8:00