MARTS                                    Svētā nedeļa


24.03. Palmu jeb Kunga ciešanu svētdiena

sv. Mise plkst. 9:00 un 11:00,


28.03.KUNGA PĒDĒJO VAKARIŅU PIEMIŅAS DIENA

sv. Mise plkst. 18:00


29.03. KUNGA CIEŠANU UN NĀVES PIEMIŅAS DIENA

Lielās Piektdienas dievkalpojums plkst. 9:00 ,

(jāievēro stingrais gavēnis)

30.03. Lielā sestdiena. Lieldienu ēdienu svētīšana plkst. 9:00, 12:00, 15:00


30.03. Lielās Sestdienas – Lieldienu vigilijas sv. Mise plkst. 18:00

*lieldienu ēdienu svētīšana,


31.03. –KUNGA AUGŠĀMCELŠANAS SVĒTKI

plkst. 11:00 svētā Mise,

*euharistiskā procesija,

*lieldienu ēdienu svētīšana
                     Aprīlis


1.04. Otrā Lieldienu diena, sv. Mise plkst. 9:00


4.04. plkst 17:00 svētā stunda, sv. Mise plkst.18:00


5.04. pirmā mēneša piektdiena

plkst. 8:00 - Vissvētāka Sakramenta adorācija,

Vissv. Jēzus Sirds godināšana,

plkst. 9:00 – sv. Mise


7.04. LIELDIENU II SVĒTDIENA - KUNGA ŽĒLSIRDĪBAS SVĒTDIENA,

SV. MOCEKĻA VIKTORA SVĒTKI,

vissv. Sakramenta adorācija plkst. 8.30,

sv. Mise plkst. 9:00 un 11:00

*pēc otrās sv. Mises Euharistiskā procesija

*transportlīdzekļu svētīšana


8.04. KUNGA PASLUDINĀŠANAS SVĒTKI – atlaidas

plkst. 8:00 - Vissvētāka Sakramenta adorācija

plkst. 9:00- sv. Mise


LIELDIENU LAIKA SVĒTDIENAS

sv. Mise plkst. 9:00 un 11:00


Darba dienu svētā Mise plkst. 8:00