DIEVKALPOJUMI AUGUSTĀ


2.08. Plkst. 18:00 – sv. Mise, šodien var iegūt Porcjunkula atlaidas

3.08. No plkst. 17:00 svētā stunda, sv. Mise plkst.18:00

4.08. Pirmā mēneša piektdiena, plkst. 8:00 - Vissvētāka Sakramenta adorācija, Vissv. Jēzus Sirds godināšana,plkst. 9:00 – sv. Mise


6.08. XVIII parastā lturģiska laika svētdiena, Kunga Pārveidošanas svētki, Vissvētākā sakramenta adorācija plkst. 8:30, sv. Mise plkst. 9:00 un 11:00


13.08. XIX parastā lturģiska laika svētdiena, atlaidu sākums:

plkst.8:00 Vissvētāka Sakramenta adorācija,

sv. Mise plkst. 9:00 un 11:00;

14.08. plkst.10:00 Vissvētāka Sakramenta adorācija,

sv. Mise plkst. 11:00;

Visvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki, atlaidu noslēgums:

15.08. plkst.8:00 Vissvētāka Sakramenta adorācija,

sv. Mise plkst. 9:00 un 11:00, Euharistiskā procesija, lauku zāļu un augļu svētīšana18.08. kapu pieminekļu svētīšana Varakļānu kapos

      plkst. 15:00-16:00

19.08. Kapusvētki:

plkst. 13:00 sv. Mise Varakļānu baznīcā par mirušajiem

plkst. 15:00 aizlūgums par mirušo dvēselēm kapos


Augusta svētdienās sv. Mise plkst. 9:00 un 11:00


Darba dienu svētā Mise no pirmdienas līdz piektdienai,izņemot pirmo mēneša piektdienu, plkst. 18:00, sestdienās plkst. 8:00