Jūlijs

4.07. no plkst. 17:00 svētā stunda,

sv. Mise plkst.18:00


7.07. ADORĀCIJAS SVĒTDIENA,

parastā liturģiskā laikaposma XIV svētdiena,

vissv. Sakramenta adorācija no plkst. 8.30,

sv. Mise plkst. 9:00 un 11:00,

garīgās mūzikas koncerts


14.07. Parastā liturģiskā laikaposma XV svētdiena,

sv. Mise pl. 11:00, Rēzeknes-Aglonas diecēzes bīskapa vizitācija


21.07.Parastā liturģiskā laikaposma XVI svētdiena,

vissv. Sakramenta adorācija no plkst. 8.30,

sv. Mise plkst. 9:00 un 11:00,

garīgās mūzikas koncerts


Svētdienās sv. Mise plkst. 9:00 un 11:00,

Darba dienu svētā Mise - no pirmdienas līdz piektdienai plkst. 18:00, sestdienās plkst. 8:00,