DIEVKALPOJUMI JŪNIJĀ

8.06. KRISTUS VISSVĒTĀS MIESAS UN ASIŅU SVĒTKI, sv. Mise plkst. 11:00 un 18:00 (bērnu un lauku zāļu svētīšana)

11.06.  Parastā liturģiskā laikposma X svētdiena,

sv. Mise plkst.  9:00 un 11:00,  Euharistiskā procesija.

16.06. Vissv. Jēzus Sirds svētki, plkst. 18:00 – sv. Mise

24.06. Sv. Jāņa Kristītāja dzimšanas svētki, sv. Mise plkst. 8:00

25.06. Parastā liturģiskā laikposma XII svētdiena, svētā Aloīza atlaidas.sv. Mise plkst.  9:00 un 11:00 Euharistiskā procesija.

29.06. Sv. Apustuļa Pētera un Pāvila svētki, sv. Mise plkst.  9:00

Jūnija svētdienās sv. Mise plkst.  9:00 un 11:00

Darba dienu svētā Mise - no pirmdienas līdz piektdienai plkst. 18:00, sestdienās plkst. 8:00. Jūnijā katru dienu Vissv. Jēzus Sirds pagodināšana