1. JŪNIJĀ DEKŠĀRES kapos plkst.14:00

8. JŪNIJĀ ELEONORAS – IKAUNIEKU kapos plkst.14:00


15. JŪNIJĀ PAUNIŅU kapos plkst.14:00


22. JŪNIJĀ L. STRODU kapos plkst.14:00


13. JŪLIJĀ SIĻUKALNA kapos plkst.14:00


27. JŪLIJĀ ASNĪNES kapos plkst.13:00,

ĻODĀNU kapos,plkst.14:30


3. AUGUSTĀ SILA kapos plkst. 14:00


10. AUGUSTĀ ŠĶĒĻU kapos plkst. 14:00,

KLUŠU kapos plkst.15:30


17. AUGUSTĀ kapusvētki Varakļānu kapos

sv. Mise  baznīcā plkst. 13:00,

aizlūgums par aizgājējiem kapos plkst.15:00